pa-kendal.go.id

Woonplaats:1
Dukungan diterima7
Penolakan diterima12
Karma:-4 (Dukungan-Penolakan)0 mendapatkan lencana

Tidak ada lencana yang ditemukanDefinisi (28)

1

4   5

posita


Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan-tuntutan.
Sumber: pa-kendal.go.id

2

2   3

pemohon


Seseorang suami yang mengajukan permohonan cerai talak pada istrinya di Pengadilan Agama.
Sumber: pa-kendal.go.id

3

1   2

pemeriksaan kontradiktur


Pemeriksaan tanpa jawaban dari pihak yang telah hadir pada sidang pertama atau sebelumnya pernah hadir namun pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah.
Sumber: pa-kendal.go.id

4

0   0

peradilan


Proses untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.
Sumber: pa-kendal.go.id

5

0   0

pengadilan agama


Lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu sengketa bagi orang yang beragama Islam yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota.
Sumber: pa-kendal.go.id

6

0   0

pengadilan tinggi agama


Pengadilan tingkat banding.
Sumber: pa-kendal.go.id

7

0   1

mediasi


Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Sumber: pa-kendal.go.id

8

0   1

mediator


Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Sumber: pa-kendal.go.id

9

0   0

amar putusan


Isi dari putusan, yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.
Sumber: pa-kendal.go.id

10

0   0

ketua majelis hakim


Seseorang yang mengetuai para hakim/majelis hakim dalam sidang.
Sumber: pa-kendal.go.id


Untuk melihat keseluruhan definisi 28, silahkan masuk.